Archiwum

2024 (3), 2023 (9), 2022 (7), 2021 (6), 2020 (12), 2019 (13), 2018 (13), 2017 (16), 2016 (12), 2015 (14), 2014 (13), 2013 (10), 2012 (15), 2011 (20), 2010 (20), 2009 (13), 2008 (9), 2007 (10), 2006 (8), 2005 (9),

Życzenia Świąteczne!

24 gru 2018

felis_christmas_2019

World Winner Show 2018 – WW’18 SW NW SP INGRID VENDELLEK*PL !!

30 paź 2018

Składamy najserdecznejsze gratulacje dla hodowczyni Karoliny Laskowskiej (Supreme Cat Club), której kotka WW’18 SW NW SP INGRID VENDELLEK*PL na tegorocznej Światowej Wystawie Kotów Rasowych w Tampere w Finlandii zdobyła tytuł World Winnera!! 

WW'18 SW NW SP INGRID VENDELLEK*PL

Zarząd PFF Felis Polonia

Historia Polskich Wystaw

1 lip 2018

W dziale Ocalić od zapomnienia http://www.felispolonia.eu/o-federacji/ocalic-od-zapomnienia/, nowy artukuł Romana Grabary, o Historii Polskich Wystaw

Wraz z autorem serdecznie zachęcamy do lektury!

Uchwała 8/2018 Walnego Zebrania Członków PFF Felis Polonia

7 cze 2018

Szanowni Państwo,

Pragnę przypomnieć, że w dniu 1.07.2018 wchodzi w życie Uchwała 8/2018 WZC PFF Felis Polonia o następującej treści:

Uchwała 8/2018:
Z dniem 01.07.2018 r. (01.07.2018 r.) wprowadza się obowiązek czipowania kociąt przed wystąpieniem o wydanie dla nich rodowodów. Numery czipów muszą być wpisane do dokumentu miotu.
Kocię nieposiadające mikroczipu nie otrzyma rodowodu.

z poważaniem

Anna Duraj

Sekretarz Generalny PFF Felis Polonia

General Assembly – Monte Gordo 2018 II

25 maj 2018

18. Propozycja dodania do kodu EMS oznaczenia var dla nosicieli/ potencjalnych nosicieli, genu długiego włosa NIE ZOSTAŁA przyjęta

19. Zaakceptowana została propozycja rozrzerzenia tytułów jakie powinni uzyskać potomkowie kota, któremu przyznany może być tytuł DM o: DSM/DVM/JW lub DM (dotychczas IC/IP lub wyższe)

20. Propozycja dotycząca zmiany w procedurze zmiany członkostwa została zaakceptowana – obowiązujący formularz, dostępny na stronie FIFe, pozostaje bez zmian.

21. Nie przyjęto propozycji, aby uczeń sędziowski podczas jednej sesji, uczył się pracując z maksymalnie 2 sędziami

22. ACS pozostaje na liście wyjątków – ras kat 2, których uczeń nie musi zobaczyć przed podejściem do egzaminu na sędziego.

23. Przyjęto zapis – Sędzia musi być członkiem indywidualnym, krajowego członka FIFe – to jedynie formalne doprecyzowanie zapisów FIFe

23. Training outside the show hall – szkolenie poza halą wystawową (np. wizyta w hodowli) może obejmować liczbę maksmalnie 5 % aktualnie obowiązującej liczby kotów, przydzielonej do danej kategorii.

Konsekwencją jest zmiana zapisu w par. 2.2.2.b , że maksymalną liczbą kotów, która może być zaakceptowana, na drodze tej formy szkolenia, jest 50 (dla każdej kategorii).

24. NIE ZOSTAŁA zaakceptowana propozycja aby uczeń sędziowski mógł studiować maksymalnie jedną kategorię

25. NIE ZOSTAŁA zaakceptowana propozycja aby okres conajmniej 2 lat dzielił egzaminy na pierwszą kategorię i drugą w kolejności.

26. Przyjęta została propozycja określająca, że przynajmniej 6 certyfikatów stewarda musi pochodzić z dwóch krajów różnych od kraju zamieszkania aplikanta.

27. PRZYJĘTA została propozycja, aby egzamin preliminary na ucznia sędziowskiego, zdawany był jedynie w języku angielskim.

28. PRZYJĘTO propozycję aby egzamin teoretyczny na sędziego możliwym było rozdzielić od części praktycznej – wynik będzie ważny przez 12 miesięcy.

W konsekwencji, po upływie 12 miesięcy, egzamin teoretyczny musi być powtórzony

29. Aktualna lista sędziów dostępna jest na stronie FIFe i dystrybuowana będzie w styczniu. (wcześniejszy zapis obejmował grudzień)

30. Sędzia pozostaje w statusie active po corocznym potwierdzeniu sędziowania na conajmniej 3 wystawach międzynarodowych dla każdej z kategorii w danym roku, do której sędziowania jest uprawniony.

Potwierdzenie dokonywane jest na aktualnie obowiazującym formularzu.

31. Propozycja powołania Working Group, której zadaniem miałby być update systemu wystawowego NIE ZOSTAŁA PRZYJĘTA.

32. PRZYJĘTO propozycję zgody na:

– uczestnictwo wystawców spoza FIFe w wystawach organizowanych pod patronatem FIFe oraz

– uczestnictwo członków indywidualnych FIFe w wystawach organizowanych przez organizacje spoza FIFe

Dotychczas zgoda była wydawana czasowo…

33. Propozycja utworzenia klas wystawowych 15a i 15b NIE ZOSTAŁA PRZYJĘTA

15a – koty, które nie są prezentowane do oceny

15b – koty poza konkurencją, jedynie celem uzyskania kwalifikacji, a nie klasyfikacji – mogą konkurować w BIV i BIS

Klasa, dla kotów które uzyskały już kwalifikacje na wyższy tytuł i nie mogą konkurować o certyfikat – nie powinny być wystawiane w danej klasie.

34. NIE PRZYJĘTO propozycji aby dla uzyskania tytułu Junior Winner – 5 zwycięstwo w Best in Show, skutkujące otrzymaniem tytułu JW musialo być uzyskane w klasie 11

35. NIE ZOSTAŁA PRZYJĘTA propozycja, która narzucałaby konieczność określania na raporcie sędziowskim, poza opisem, szczegółowej punktacji przyznanej podczas oceny

36. NIE ZOSTAŁA PRZYJĘTA propozycja kolejnego „otwarcia drzwi” pozwalająca na wystawianie kotów w klasach 12,11 i 7/8 (po uzyskaniu tytułów z klasy 9/10) członkom organizacji spoza FIFe.

Wyższe klasy miałyby być dostępne dla wystawców będących członkami indywidualnymi FIFe.

37. NIE ZOSTAŁA PRZYJĘTA propozycja wydzielenia klas wystawowych:

klasa 11 – juniorzy 9-12 miesięcy
klasa 12b – młodzież 6-9 miesięcy
klasa 12a – kocięta 4-6 miesięcy

Klasa otwarta 9 obejmowałaby koty od 12 miesiąca.

38. NIE ZAAKCEPTOWANO także propozycji nowego podział wiekowego w klasach 9/10/11/12

klasy 9/10 – od 12 miesiąca
klasa 11 – 8-12 miesięcy
klasa 12 – 4- 8 miesięcy

39. Formalnie zaakceptowano fakt, że koty obecne na wystawie ujęte są w katalogu i aneksie

40. ZAAKCEPTOWANO zmiany w treści paragrafu określającego kwalifikacje na World Show – formalnie nie ma żadnych zmian, celem było klarowne określenie wymagań

A. Duraj
Delegat FPL na GA FIFe
Monte Gordo/Portugalia, maj 2018

General Assembly FIFe – Monte Gordo 2018 I

24 maj 2018

W dniu 24 maja rozpoczęły się obrady Walnego Zebrania Członków Międzynarodowej Federacji Felinologicznej FIFe, której członkiem jest Polska Federacja Felinologiczne Felis Polonia.

Decyzje, które zostały podjęte w pierwszym dniu obrad:

1. Udzielono absolutorium Zarządowi FIFe

2. Udzielono absolutorium Sakrbnikowi FIFe

3. na kolejne kadencje zostali wybrani: Dietmar Sagurski (DE) (V-ce President) oraz Leopold van de Haterd (NL) (Skarbnik)

4. Do Breeding &Registration Commission dołączyła Maria Myrland (NO)

5. członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Jurg Keller (CH), Marie-France Pohl (LU) oraz w roli asystenta Jaana Heikanen (FI)

6. GA FIFe nie przyjęło pod patronat The Conservative Cat Society (CCS) z Tajlandii

7. China Cat Union (CCU) zostało przyjęte w poczet pełnoprawnych członków FIFe kwalifikowaną większością głosów

8. W punktacji dotyczącej oczu kotów burmskich i burmilli, uwzględniono także ich wielkość. Pomimo, że standard obejmował wielkość oczu, nie miało to odzwierciedlenia w opisie punktacji dotyczącym oczu.

Dzięki tej z pozoru niewielkiej zmianie – punktacja i standard, w obu przypadkach, zostały logicznie usystematyzowane.

9. Zmiany w standardzie Peterbaldów zostały zaakceptowane – najważniejszą zmianą jest uwzględnienie w standardzie kotów w pełni uznanych – z owłosieniem brush (dotychczasowy zapis hairless został usunięty). Zmiany dotyczą także opisu sierści/skóry oraz braku przyznania certyfikatu gdy oczy osadzone są zbyt głęboko / zbyt blisko.

10. SPH i DRX pozostają w kategorii 4!

11. Propozycja rozdziału BSH/BLH s/y 11 33 od 21 33 nie przeszła – nadal będą oceniane wspólnie jako s/y 21 33

12. Wycofana została propozycja połączenia w ocenie kotów BLH/BSH golden tipped i golden ticked tabby

13. Zmiany w standardzie SRL/SRS! Dopuszczono, u kotów z białym jego nieokreśloną ilość (09)

14. Zmiany w standardzie i punktacji TUV – dotyczą koloru oczu – dozwolone są wszystkie kolory oka bez względu na kolor futra, w konsekwencji w punktacji za kształt i położenie oka 5 pkt, a za ciało (kształt, wlk etc) zwiększono liczbę punktów do 30.

15. Propozycja zmiany kategorii dla La Perm została wycofana

16. Propozycja dotycząca zmian w standardzie ogólnym bikolorów wszystkich ras została przyjęta.
Wszystkie odmiany koloru oczu bikolorów będą oceniane w tej samej klasie – konsekwentnie modyfikacji podlegają standardy EXO/PER/BLH/BSH, gdzie doprecyzowane są odmiany: odd eyes i blue eyes bikolorów.

17. FIFe zaakceptowało obowiązkowe wykonywanie testów PRA-rdAC u SIA/BAL/OSH/OLH

dopuszczalne krycie:

PRA  non-carrier(N/N) x PRA non-carrier (N/N) bądź

PRA non-carrier (N/N) x PRA carrier (N/rdAC)

Wyniki testów muszą być rejestrowane i publikowane zgodnie z par 3.5.1

 

 

Wielkanoc 2018

31 mar 2018

Grey Nebelung Cat in Nest

Statystyka rejestracji kotów FPL

8 mar 2018

Statystyka rejestracji kotów w FPL, rok 2017

Wyniki Rankingu TOP STEWARD 2017!

28 sty 2018

Szanowni Hodowcy, Wystawcy, Miłośnicy Kotów,

Przedstawiamy wyniki Rankingu Top Steward 2017.

Gratulujemy Najlepszym z Najlepszych!

TopSteward 2017

Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować stewardom pracującym na wystawach organizowanych pod patronatem PFF Felis Polonia.

Ogromny wkład i zaangażowanie gwarantuje sprawny przebieg wystaw oraz niezapomnianą atmosferę podczas ich trwania.

Uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych stewardów odbędzie się podczas Gali Super Kot i National Winner 2017 zorganizowanej z okazji Obchodów Światowego Dnia Kota, w dniu 18 lutego 2018 roku w Galerii Łódzkiej, przy Al. Piłsudskiego 15/23, 90-307 w Łodzi.

Zarząd PFF Felis Polonia & Marzena Włodarska

Wyniki Rankingu National Winner 2017!

28 sty 2018

Drodzy Wystawcy, Hodowcy, Miłośnicy Kotów

Prezentujemy wyniki Rankingu Kotów National Winner 2017!

NW2017

Składamy Gratulacje Zwycięzcom i bardzo dziękujemy za udział!

Zarząd PFF Felis Polonia

Wyniki Rankingu Super Kot 2017

28 sty 2018

Drodzy Wystawcy, Hodowcy, Miłośnicy Kotów

Prezentujemy wyniki Rankingu Kotów SUPER KOT 2017!

SK2017

Składamy Gratulacje Zwycięzcom i bardzo dziękujemy za udział!

Zarząd PFF Felis Polonia

Gala National Winner i Super Kot 2017

26 sty 2018

Szanowni Wystawcy, Hodowcy, Miłośnicy Kotów

W imieniu Zarządu PFF Felis Polonia pragnę poinformować, że uroczyste wręczenie pucharów, rozet i dyplomów dla Laureatów rankingów National Winner i Super Kot 2017, będzie miało miejsce podczas Uroczystego Pokazu Kotów Rasowych zorganizowanego z okazji Obchodów Światowego Dnia Kota, w dniu 18 lutego 2018 roku w Galerii Łódzkiej, przy Al. Piłsudskiego 15/23, 90-307 w Łodzi.

Pragnę zapewnić, że tak jak dotychczas, szczególne zaproszenie zostanie skierowane do Zwycięzców, którzy zajmą lokaty 1-3 w poszczególnych kategoriach i grupach.

Wyniki rankingów SUPER KOT 2017 i National Winner … już wkrótce….!

Anna Duraj

Sekretarz Generalny PFF Felis Polonia

Seminarium Felinologiczne FPL

5 sty 2018

Szanowni Państwo,

Zarząd PFF Felis Polonia z przyjemnością pragnie zaprosić na, pierwsze w 2018 roku, Seminarium Felinologiczne, które odbędzie się 19 stycznia 2018 roku w Warszawie, w sali konferencyjnej Hotelu Mercure Warszawa Airport, przy Al. Krakowskiej 266.

Agenda seminarium Warszawa 19_01_2018

Zgłoszenia chęci udziału prosimy kierować na adres mailowy: seminarium@felispolonia.eu do dnia 16.01.2018.

Serdecznie zapraszamy!