FAQ

1. Członkowie PFF Felis Polonia

Listę członków, zrzeszonych w Polskiej Federacji Felinologicznej można znaleźć pod adresem: http://www.felispolonia.eu/stowarzyszenia

 

2. Jak zarejestrować hodowlę?

Federacja Felis Polonia zrzesza kluby, nie hodowców indywidualnych.

Listę klubów działających pod patronatem Felis Polonia i FIFe można znaleźć pod adresem: http://www.felispolonia.eu/stowarzyszenia

Z listy organizacji należy wybrać to, które odpowiada Państwu najbardziej.

Kontaktując się bezpośrednio z wybranym klubem można otrzymać szczegółowe informacje związane z tym jakich formalności należy dopełnić aby hodowlę zarejestrować.

 

3. Jak zarejestrować przydomek hodowlany?

Aby zarejestrować przydomek hodowlany, należy w wybranym przez siebie Stowarzyszeniu (patrz pkt. 2) złożyć wniosek o nadanie przydomku podając swoje propozycje.

Przed wypełnieniem dokumentu, wskazanym jest, aby sprawdzić czy proponowany przydomek nie został już zarejestrowany w bazie danych FIFe. Można tego dokonać pod adresem:

http://fifeweb.org/wp/catnames/cattery.asp

 

4. Jak sprawdzić przynależność hodowli do PFF Felis Polonia

Aby potwierdzić rejestrację przydomka w PFF Felis Polonia i członkostwo hodowli w jednym ze Stowarzyszeń zrzeszonych w FPL wystarczy wysłać mail pod adres info@felispolonia.eu podając dane hodowli (przydomek).

 

5. Nostryfikacja rodowodów

Biuro Rodowodowe PFF Felis Polonia nostryfikuje rodowody organizacji zrzeszonych w World Cat Congress.

Listę organizacji zrzeszonych w WCC można znaleźć pod adresem:

http://www.worldcatcongress.org/wp/org_mem.php

więcej szczegółów także w zakładce O Federacji

 

6. Korespondencja dotycząca dokumentacji hodowlanej

Dokumentację hodowlaną (karty krycia, wnioski o nostryfikację rodowodu, wnioski o zmiany w rodowodzie etc) należy kierować jedynie bezpośrednio do klubu, którego jesteście Państwo członkiem.