General Assembly – Monte Gordo 2018 II

18. Propozycja dodania do kodu EMS oznaczenia var dla nosicieli/ potencjalnych nosicieli, genu długiego włosa NIE ZOSTAŁA przyjęta

19. Zaakceptowana została propozycja rozrzerzenia tytułów jakie powinni uzyskać potomkowie kota, któremu przyznany może być tytuł DM o: DSM/DVM/JW lub DM (dotychczas IC/IP lub wyższe)

20. Propozycja dotycząca zmiany w procedurze zmiany członkostwa została zaakceptowana – obowiązujący formularz, dostępny na stronie FIFe, pozostaje bez zmian.

21. Nie przyjęto propozycji, aby uczeń sędziowski podczas jednej sesji, uczył się pracując z maksymalnie 2 sędziami

22. ACS pozostaje na liście wyjątków – ras kat 2, których uczeń nie musi zobaczyć przed podejściem do egzaminu na sędziego.

23. Przyjęto zapis – Sędzia musi być członkiem indywidualnym, krajowego członka FIFe – to jedynie formalne doprecyzowanie zapisów FIFe

23. Training outside the show hall – szkolenie poza halą wystawową (np. wizyta w hodowli) może obejmować liczbę maksmalnie 5 % aktualnie obowiązującej liczby kotów, przydzielonej do danej kategorii.

Konsekwencją jest zmiana zapisu w par. 2.2.2.b , że maksymalną liczbą kotów, która może być zaakceptowana, na drodze tej formy szkolenia, jest 50 (dla każdej kategorii).

24. NIE ZOSTAŁA zaakceptowana propozycja aby uczeń sędziowski mógł studiować maksymalnie jedną kategorię

25. NIE ZOSTAŁA zaakceptowana propozycja aby okres conajmniej 2 lat dzielił egzaminy na pierwszą kategorię i drugą w kolejności.

26. Przyjęta została propozycja określająca, że przynajmniej 6 certyfikatów stewarda musi pochodzić z dwóch krajów różnych od kraju zamieszkania aplikanta.

27. PRZYJĘTA została propozycja, aby egzamin preliminary na ucznia sędziowskiego, zdawany był jedynie w języku angielskim.

28. PRZYJĘTO propozycję aby egzamin teoretyczny na sędziego możliwym było rozdzielić od części praktycznej – wynik będzie ważny przez 12 miesięcy.

W konsekwencji, po upływie 12 miesięcy, egzamin teoretyczny musi być powtórzony

29. Aktualna lista sędziów dostępna jest na stronie FIFe i dystrybuowana będzie w styczniu. (wcześniejszy zapis obejmował grudzień)

30. Sędzia pozostaje w statusie active po corocznym potwierdzeniu sędziowania na conajmniej 3 wystawach międzynarodowych dla każdej z kategorii w danym roku, do której sędziowania jest uprawniony.

Potwierdzenie dokonywane jest na aktualnie obowiazującym formularzu.

31. Propozycja powołania Working Group, której zadaniem miałby być update systemu wystawowego NIE ZOSTAŁA PRZYJĘTA.

32. PRZYJĘTO propozycję zgody na:

– uczestnictwo wystawców spoza FIFe w wystawach organizowanych pod patronatem FIFe oraz

– uczestnictwo członków indywidualnych FIFe w wystawach organizowanych przez organizacje spoza FIFe

Dotychczas zgoda była wydawana czasowo…

33. Propozycja utworzenia klas wystawowych 15a i 15b NIE ZOSTAŁA PRZYJĘTA

15a – koty, które nie są prezentowane do oceny

15b – koty poza konkurencją, jedynie celem uzyskania kwalifikacji, a nie klasyfikacji – mogą konkurować w BIV i BIS

Klasa, dla kotów które uzyskały już kwalifikacje na wyższy tytuł i nie mogą konkurować o certyfikat – nie powinny być wystawiane w danej klasie.

34. NIE PRZYJĘTO propozycji aby dla uzyskania tytułu Junior Winner – 5 zwycięstwo w Best in Show, skutkujące otrzymaniem tytułu JW musialo być uzyskane w klasie 11

35. NIE ZOSTAŁA PRZYJĘTA propozycja, która narzucałaby konieczność określania na raporcie sędziowskim, poza opisem, szczegółowej punktacji przyznanej podczas oceny

36. NIE ZOSTAŁA PRZYJĘTA propozycja kolejnego „otwarcia drzwi” pozwalająca na wystawianie kotów w klasach 12,11 i 7/8 (po uzyskaniu tytułów z klasy 9/10) członkom organizacji spoza FIFe.

Wyższe klasy miałyby być dostępne dla wystawców będących członkami indywidualnymi FIFe.

37. NIE ZOSTAŁA PRZYJĘTA propozycja wydzielenia klas wystawowych:

klasa 11 – juniorzy 9-12 miesięcy
klasa 12b – młodzież 6-9 miesięcy
klasa 12a – kocięta 4-6 miesięcy

Klasa otwarta 9 obejmowałaby koty od 12 miesiąca.

38. NIE ZAAKCEPTOWANO także propozycji nowego podział wiekowego w klasach 9/10/11/12

klasy 9/10 – od 12 miesiąca
klasa 11 – 8-12 miesięcy
klasa 12 – 4- 8 miesięcy

39. Formalnie zaakceptowano fakt, że koty obecne na wystawie ujęte są w katalogu i aneksie

40. ZAAKCEPTOWANO zmiany w treści paragrafu określającego kwalifikacje na World Show – formalnie nie ma żadnych zmian, celem było klarowne określenie wymagań

A. Duraj
Delegat FPL na GA FIFe
Monte Gordo/Portugalia, maj 2018