General Assembly FIFe – Monte Gordo 2018 I

W dniu 24 maja rozpoczęły się obrady Walnego Zebrania Członków Międzynarodowej Federacji Felinologicznej FIFe, której członkiem jest Polska Federacja Felinologiczne Felis Polonia.

Decyzje, które zostały podjęte w pierwszym dniu obrad:

1. Udzielono absolutorium Zarządowi FIFe

2. Udzielono absolutorium Sakrbnikowi FIFe

3. na kolejne kadencje zostali wybrani: Dietmar Sagurski (DE) (V-ce President) oraz Leopold van de Haterd (NL) (Skarbnik)

4. Do Breeding &Registration Commission dołączyła Maria Myrland (NO)

5. członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Jurg Keller (CH), Marie-France Pohl (LU) oraz w roli asystenta Jaana Heikanen (FI)

6. GA FIFe nie przyjęło pod patronat The Conservative Cat Society (CCS) z Tajlandii

7. China Cat Union (CCU) zostało przyjęte w poczet pełnoprawnych członków FIFe kwalifikowaną większością głosów

8. W punktacji dotyczącej oczu kotów burmskich i burmilli, uwzględniono także ich wielkość. Pomimo, że standard obejmował wielkość oczu, nie miało to odzwierciedlenia w opisie punktacji dotyczącym oczu.

Dzięki tej z pozoru niewielkiej zmianie – punktacja i standard, w obu przypadkach, zostały logicznie usystematyzowane.

9. Zmiany w standardzie Peterbaldów zostały zaakceptowane – najważniejszą zmianą jest uwzględnienie w standardzie kotów w pełni uznanych – z owłosieniem brush (dotychczasowy zapis hairless został usunięty). Zmiany dotyczą także opisu sierści/skóry oraz braku przyznania certyfikatu gdy oczy osadzone są zbyt głęboko / zbyt blisko.

10. SPH i DRX pozostają w kategorii 4!

11. Propozycja rozdziału BSH/BLH s/y 11 33 od 21 33 nie przeszła – nadal będą oceniane wspólnie jako s/y 21 33

12. Wycofana została propozycja połączenia w ocenie kotów BLH/BSH golden tipped i golden ticked tabby

13. Zmiany w standardzie SRL/SRS! Dopuszczono, u kotów z białym jego nieokreśloną ilość (09)

14. Zmiany w standardzie i punktacji TUV – dotyczą koloru oczu – dozwolone są wszystkie kolory oka bez względu na kolor futra, w konsekwencji w punktacji za kształt i położenie oka 5 pkt, a za ciało (kształt, wlk etc) zwiększono liczbę punktów do 30.

15. Propozycja zmiany kategorii dla La Perm została wycofana

16. Propozycja dotycząca zmian w standardzie ogólnym bikolorów wszystkich ras została przyjęta.
Wszystkie odmiany koloru oczu bikolorów będą oceniane w tej samej klasie – konsekwentnie modyfikacji podlegają standardy EXO/PER/BLH/BSH, gdzie doprecyzowane są odmiany: odd eyes i blue eyes bikolorów.

17. FIFe zaakceptowało obowiązkowe wykonywanie testów PRA-rdAC u SIA/BAL/OSH/OLH

dopuszczalne krycie:

PRA  non-carrier(N/N) x PRA non-carrier (N/N) bądź

PRA non-carrier (N/N) x PRA carrier (N/rdAC)

Wyniki testów muszą być rejestrowane i publikowane zgodnie z par 3.5.1