Uchwała 8/2018 Walnego Zebrania Członków PFF Felis Polonia

Szanowni Państwo,

Pragnę przypomnieć, że w dniu 1.07.2018 wchodzi w życie Uchwała 8/2018 WZC PFF Felis Polonia o następującej treści:

Uchwała 8/2018:
Z dniem 01.07.2018 r. (01.07.2018 r.) wprowadza się obowiązek czipowania kociąt przed wystąpieniem o wydanie dla nich rodowodów. Numery czipów muszą być wpisane do dokumentu miotu.
Kocię nieposiadające mikroczipu nie otrzyma rodowodu.

z poważaniem

Anna Duraj

Sekretarz Generalny PFF Felis Polonia