Archiwum

2024 (6), 2023 (9), 2022 (7), 2021 (6), 2020 (12), 2019 (13), 2018 (13), 2017 (16), 2016 (12), 2015 (14), 2014 (13), 2013 (10), 2012 (15), 2011 (20), 2010 (20), 2009 (13), 2008 (9), 2007 (10), 2006 (8), 2005 (9),

Szczęśliwego Nowego Roku!

31 gru 2022

Drodzy Hodowcy, Wystawcy, Miłośnicy Kotów,

z okazji nadchodzącego Nowego Roku składamy Państwu życzenia zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń w nadchodzącym 2023 roku!

Oby był to rok sprzyjający rozwijaniu naszej pasji, realizacji zamierzeń i samych sukcesów!

Życzymy także, aby nadchodzacy rok dał nam jak najwięcej okazji do spotkań podczas wystaw organizowanych przez Stowarzyszenia zrzeszone w PFF Felis Polonia,

Zarząd PFF Felis Polonia

NY2023

Wystąpienie PFF Felis Polonia z Unii Felinologii Polskiej

13 cze 2022

Zarząd PFF Felis Polonia informuje, że w związku z wygaśnięciem przesłanek będących podstawą powołania Unii Felinologii Polskiej, Polska Federacja Felinologiczna Felis Polonia dobrowonie opuściła wspomnianą organizację w styczniu 2022 roku.

Pragniemy podkreślić, że Polska Federacja Felinologiczna jest związkiem Stowarzyszeń i pozostaje zrzeszona w Federation Internationale Feline.

Jako największa Organizacja Felinologiczna działającą na terytorium Rzeczpospolitej, zrzeszamy Stowarzyszenia hodowców indywidualnych i miłośników kotów, których listę znajdziecie Państwo w zakładce Stowarzyszenia członkowskie FPL

Statystyki rejestracji kotów w 2021r.

10 mar 2022

Link do pobrania dokumentu tutaj

Regulamin Biura Rodowodowego PFF Felis Polonia_aktualizacja 8.03.2022

8 mar 2022

Drodzy hodowcy,

informujemy, że na stronie PFF Felis Polonia w zakładce dokumenty FPL_Dokumenty dostępny jest aktualnie obowiazujący Regulamin Biura Rodowodowego, doprecyzowujący zapis pkt 5.5.1 Regulaminu hodowlanego FIFe

W pkt 13 Regulaminu BR Felis Polonia zapisane zostało,iż Hodowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniach należących do PFF Felis Polonia zobowiązani są do aplikowania o wydanie rodowodów dla wszystkich urodzonych w hodowli kociąt, które osiągnęły wiek 8 tygodni.

Zarząd PFF Felis Polonia

Decyzja Zarządu Federation Internationale Feline FIFe

2 mar 2022

Dobry wieczór,

W imieniu Zarządu PFF FPL informuję, że w dniu dzisiejszym Zarząd FIFe opublikował Oświadczenie następującej treści:

The FIFe Executive Board is shocked and horrified that the army of the Russian Federation invaded the Republic of Ukraine and started a war. Many innocent people died, many more are wounded and hundreds of thousands of Ukrainians are forced to flee their homes to save their lives. We can all witness the destruction and chaos caused by this unprecedented act of aggression.

On top of that our Ukrainian fellow feline fanciers are desperately trying to take care of their cats and other animals in these trying circumstances. We are extremely happy that many members of FIFe clubs bordering Ukraine, such as Poland, Romania, Hungary, Slovakia and Moldova, are lending a helping hand to their Ukrainian breeder friends.

The Board of FIFe feels it cannot just witness these atrocities and do nothing, so it decided that as of 01.03.2022:
● No cat bred in Russia may be imported and registered in any FIFe pedigree book outside Russia, regardless of, which organization issued its pedigree.
● No cat belonging to exhibitors living in Russia may be entered at any FIFe show outside Russia, regardless of, which organization these exhibitors hold their membership in.
These restrictions are valid until 31.05.2022 and will be reviewed as and when necessary.

The Board of FIFe also decided that it will dedicate a part of its budget to support cat breeders and fanciers in Ukraine who are suffering because of the kurant situation. We will consult our Ukrainian FIFe Member Ukrainian Felinology Union (UFU), as well as our Members in countries neighbouring Ukraine, as to how this can best be done.

We hope for the sake of our Ukrainian friends that this terrible situation will not last a lot longer and we wish them a lot of courage and good fortune!

 

Zarząd FIFe jest zszokowany i przerażony tym, że armia Federacji Rosyjskiej najechała Republikę Ukraińską i rozpoczęła wojnę.

Zginęło wielu niewinnych ludzi, jeszcze więcej zostało rannych, a setki tysięcy Ukraińców zmuszonych jest do opuszczenia swoich domów, aby ratować życie. Wszyscy możemy być świadkami zniszczenia i chaosu spowodowanego tym bezprecedensowym aktem agresji.

Ponadto nasi ukraińscy hodowcy kotów w desperacji starają się otaczać opieką swoje koty i inne zwierzęta w tych trudnych warunkach. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, ze wielu członów FIFe graniczących z Ukrainą, takich jak Polska, Rumunia, Węgry, Słowacja i Mołdawia wyciąga pomocną dłoń do swoich ukraińskich przyjaciół hodowców.

Zarząd FIFe uważa, że nie może tak po prostu być świadkiem tych okrucieństw i nic nie robić, dlatego zdecydował, że od 1.03.2022:

– żaden kot wyhodowany w Rosji nie może być importowany i rejestrowany w żadnej księdze rodowodowej FIFe poza Rosją, niezależnie od tego, która organizacja wystawiła jego rodowód

– żaden kot należący do wystawców mieszkających w Rosji nie może być zgłoszony na żadną wystawę FIFe poza Rosją, niezależnie od organizacji, w której wystawcy są członkami

Ograniczenia obowiązują do 31.05.2022 i będą weryfikowane w razie potrzeby.

Zarząd FIFe zdecydował również, że przeznaczy część swojego budżetu na wsparcie cierpiących z powodu obecnej sytuacji hodowców i hodowców kotów na Ukrainie.

Skonsultujemy się z naszym ukraińskim członkiem FIFe Ukraińską Unią Felinologiczną (UFU), a także naszymi członkami w krajach sąsiadujących z Ukrainą, jak najlepiej to zrobić.

Mamy nadzieję, w trosce o naszych ukraińskich przyjaciół, że ta straszna sytuacja nie potrwa długo i życzymy im dużo odwagi i powodzenia!

 

Na podstawie powyższego Zarząd PFF Felis Polonia informuje, że hodowcy/właściciele kotów, które przybyły na teren Rzeczpospolitej, pochodzące z hodowli Federacji Rosyjskiej powinni niezwłocznie przekazać dokumenty do nostryfikacji.

Podobnie jak dokumenty związane z uznaniem certyfikatów/ tytułów.

Granicznym terminem wjazdu zwierząt na teren RP, jak i uzyskania certyfikatów z wystaw/tytułów jest 28.02.2022

W tej sytuacji, niezwłocznie oznacza 14 dni – w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2022 rodowody i pozostałe dokumenty powinny być przekazane do Biura Rodowodowego PFF Felis Polonia.

Zarzd PFF Felis Polonia

Oświadczenie Zarządu PFF Felis Polonia

1 lut 2022
Drodzy Hodowcy, Młośnicy Kotów,
Zarząd PFF Felis Polonia w dniu 27 lutego 2022 wystosował do Zarządu FIFe oficjalne stanowisko z oczekiwaniem podjęcia działań mających na celu izolację Rosyjskiej Federacji Felinoligicznej, Felis Russica.
Jednocześnie wyraziliśmy wsparcie dla stanowiska Federacji Szwedzkiej, Norweskiej, Fińskiej i Duńskiej.
We, as a Felis Polonia Board, decided to express our indignation by Russia’s attack on the independent Ukraine.
We are in XXI Century an it is absolutely unimaginable situation with Europe has to faced.
As a member of FIFe, Felis Polonia request FIFE Board for condemn actions taken by Russian regime and taking actions leading to bans all International FIFe shows in Russia and do not accept any certificates or titles obtained at shows in this country.
We operate away from politics, but we cannot close our eyes to the reality we have to face.
Felis Polonia strongly support position of SVERAK, Suonem Kissaliitto ry, NRR, FD
Best regards,
PFF Felis Polonia

30 sty 2022

Drodzy Wystawcy, Hodowcy, Miłośnicy Kotów

Prezentujemy wyniki Rankingów: National Winner oraz Super Kot 2020+2021

NW21

SK21

Składamy serdeczne gratulacje Zwycięzcom i bardzo dziękujemy za udział!

Zarząd PFF Felis Polonia