Zmiana pkt 5 Regulaminu Biura Rodowodowego Felis Polonia

Szanowni Państwo,

 

Informuję, że w nawiązaniu do wniosku złożonego na WZC FPL, Zarząd podjął uchwałę o zmianie treści punktu 5 Regulaminu Biura Rodowodowego:

5. Nostryfikacja rodowodu jest dokonywana tylko i wyłącznie po dostarczeniu do Biura Rodowodowego wszystkich wymaganych dokumentów w wersji papierowej.

Rodowód dostarczony do nostryfikacji musi posiadać kolory zapisane we wszystkich pokoleniach, w systemie EMS obowiązującym w FIFe .

Zmiana obowiązuje od dnia 4 maja 2016.

Aktualnie obowiązujący Regulamin dostępny jest w zakładce Dokumenty.

 

Z poważaniem

Anna Duraj

Sekretarz Generalny FPL