Nowy sędzia kategorii IV

Zarząd PFF Felis Polonia składa serdeczne gratulacje Marzenie Włodarskiej, która na wystawie w Warszawie, w dniu 12. września 2015, zdała egzamin i została Międzynarodowym Sędzią kategorii IV.