Nowości – GA FIFe 2013

Zatwierdzono nowy podział na kategorie, wchodzi w życie od 01.01.2016 (26/10/3):
CATEGORY I: PER, EXO, RAG, SBI TUV.
CATEGORY II: ACL/ACL, MCO, NEM, NFO, SIB, TUA
CATEGORY III: BEN, BML, BRI, BUR, CHA, CYM, EUR, KBL/KBS, KOR, MAN, MAU, 
OCI, SON, SNO, SOK
CATEGORY IV: ABY, BAL, CRX, DRX, GRX, DSP, JBT, OLH, OSH, PEB, RUS, SIA, 
SOM, SPH, SYL, SYS.
Przyjęto nasz wniosek o zmianie wieku w klasie 11 i 12 (32/5/2):
Class 11: Junior (7-10 m-cy) class
Class 12: Kitten (4-7 m-cy) class.
Nasze koty pokazane na GA przyczyniły się do uznania odmiany barwnej
OLH/OSH w 64, 63, 61 (35/3/1).

Nominowany przez Walne Zebranie Felis Polonii do Judges & Standards Commission
Mr. Sebastian Pruchniak, sędzia FIFe kat. I, II i III, otrzymał 22 głosy, w komisji pełni funkcję sekretarza.