Zmiany w Zarządzie

25.03.2013 nowo wybrany Zarząd Cat Club Łodź poinformował Zarząd FPL, że dnia 23.03.2013 Walne Zebranie Członków CCL zawiesiło w prawach członka panią Annę Wilczek na okres 2 lat.

Wynikiem tej decyzji Pani Anna Wilczek  zrezygnowała z funkcji członka zarządu FPL.

Dnia 3.04.2013 Zarząd Felis Polonia dokooptował Pana Macieja Sieczkowskiego na członka zarządu FPL.