KOTY BUR I NFO

1. Koty burmskie BUR – test GM2

Wszystkie koty burmskie używane w hodowli muszą być poddane testom genetycznym w kierunku gangliozydozy GM2, chyba, że obydwoje rodzice mają dokumenty potwierdzające, że są wolni od gangliozydozy GM2.

Należy przestrzegać następujących reguł hodowlanych:

·         wolny od GM2 x wolny od GM2;

·         wolny od GM2 x nosiciel GM2;

·         nosiciele nie mogą być krzyżowani z nosicielami.

Koty testowane zgodnie z tą zasadą muszą być identyfikowalne za pomocą mikrochipu bądź tatuażu, który musi podążać za dokumentacją testu do laboratorium, i być wyraźnie wypisany na certyfikacie wyniku testu.

Hodowca musi poinformować kupujących koty burmskie o chorobie gangliozydozie GM2 i polityce rejestracyjnej.

Upoważniony weterynarz wydaje certyfikat odnośnie gangliozydozy GM2. Ważny certyfikat weterynaryjny określający status GM2 ma być dołączony do rodowodu kota.

2. Koty norweskie leśne NFO – test GSD IV

Wszystkie koty norweskie leśne używane w hodowli muszą być poddane testom genetycznym w kierunku genu GBE-1 (GSD IV – choroba spichrzeniowa glikogenu), chyba że obydwoje rodzice danego kota hodowlanego mają dokumenty potwierdzające, że nie są nosicielami GSD IV.

Należy przestrzegać następujących reguł krycia:

·         wolny od GSD IV x wolny od GSD IV;

·         wolny od GSD IV x nosiciel GSD IV;

·         nosiciele nie mogą być krzyżowani z nosicielami.

Koty testowane zgodnie z tą zasadą muszą być identyfikowalne za pomocą mikrochipu bądź tatuażu, który musi podążać za dokumentacją testu do laboratorium, i być wyraźnie wypisany na certyfikacie wyniku testu.

Hodowca musi poinformować kupujących koty norweskie leśne o chorobie GSD IV i polityce rejestracyjnej.

Upoważniony weterynarz wydaje certyfikat odnośnie GSD IV. Ważny certyfikat weterynaryjny określający status GBE-1 ma być dołączony do rodowodu kota.

Powyższy przepis obowiązuje od 01.01.2012.

Składając dokument miotu dla BUR lub NFO w klubie macierzystym, należy załączyć oryginał oraz kopię testu. Klub ma obowiązek na kopii poświadczyć zgodność z oryginałem i tak potwierdzoną kopię załączyć do dokumentu miotu przesyłanego do Biura Rodowodowego FPL.

Test dostarcza się jednorazowo, wynik jest rejestrowany w bazie rodowodowej i w przypadku rodziców kociąt wynik jest widoczny w rodowodzie.