List otwarty

List otwarty do Członków FPL „Felis Polonia”
i Indywidualnych Członków naszej Federacji.

 
Szanowni Państwo,
Zarząd Polskiej Federacji Felinologicznej „Felis Polonia” zmuszony został do podjęcia bardzo trudnej decyzji zawieszenia z dniem 31.05.2011 w prawach Członka Stowarzyszenia Dream’s Cat Club z siedzibą w Głubczycach przy ul. Emilii Plater 1.
 

 
Długoterminowe działania Zarządu DCC doprowadziły do powstania wielu nieporozumień z innymi Członkami FPL, a ostatnio także z Zarządem. Niestety wystosowane wcześniej przez Zarząd FPL w stosunku do Członków Zarządu DCC upomnienie nie przyniosło skutku. Nieprzestrzeganie Statutu FPL, podważanie decyzji Zarządu FPL i nieprzestrzeganie jego uchwał, utrudnianie statutowej działalności federacji w tym przepływu dokumentacji hodowlanej od i do Członków Indywidualnych DCC, prowadzenie międzynarodowej korespondencji z pominięciem regulaminów i przepisów FIFe, brak reakcji na nieetyczne zachowanie kilku swoich Członków Indywidualnych, nawoływanie do bojkotu wystaw organizowanych przez Członków FPL i lekceważący stosunek do FIFe wypowiadany przez Członków Zarządu DCC na forum internetowym MIAU zmusiły nas do podjęcia tej trudnej decyzji.
 
Od momentu zawieszenia SMK DCC w prawach Członka FPL jego Członkowie Indywidualni proszeni są o załatwianie wszystkich spraw hodowlanych za pośrednictwem innych Stowarzyszeń zrzeszonych w FPL „Felis Polonia”. Dokumentacja hodowlana, którą SMK DCC przyjęło do realizacji zostanie wykonana przez Biuro Rodowodowe nie później niż do dnia 15.06.2011. Po tym dniu FPL nie będzie obsługiwać Indywidualnych Członków za pośrednictwem SMK DCC.
Mamy wielką nadzieję, że kłopot i zamieszanie, do jakiego doprowadził Zarząd SMK DCC nie przyczyni się do rezygnacji jego Członków Indywidualnych z przynależności do FPL „Felis Polonia”, a tym samym do największej na świecie federacji felinologicznej – FIFe.
 
Niniejszym zawracamy się do zrzeszonych w FPL „Felis Polonia” Stowarzyszeń z prośbą o możliwie największą pomoc dla Indywidualnych Członków DCC w pozyskaniu wszelkiej dokumentacji hodowlanej i wystawowej i doradztwie dotyczącym hodowli i kotów rasowych.
 
(Tresc uchwaly Zarządu FPL o zawieszeniu w prawach Członka Zwyczajnego SMK DCC, wraz z uzasadnieniem zawieszenia zostalo przeslane do zarzadu DCC i Zarządów wszystkich Czlonkow FPL 31.05.2011r.)
 
Z wyrazami szacunku,
 
Zarząd FPL „Felis Polonia” w składzie:
Wojciech – Albert Kurkowski, prezes.
Ireneusz Pruchniak, sekretarz generalny.
Anna Wilczek, v-ce prezes ds. organizacyjnych.
Irena Nalewaj, v-ce prezes ds. hodowlanych.
Rafał Lewandowski, skarbnik.
 
Warszawa, 31 maja 2011.