Zasady kontaktów z władzami FPL i FIFe

Przypominamy wszystkim członkom FPL, że zgodnie z przepisami FPL wszelkie kontakty członków indywidualnych oraz klubów ras z władzami FPL mogą odbywać się jedynie za pośrednictwem klubu macierzystego. Wszelkie pisma skierowane bezpośrednio do biura FPL nie będą rozpatrywane.
Przepis ten dotyczy również wszelkiej korespondencji kierowanej do władz FIFe. Wszystkie pisma mogą być kierowane jedynie za pośrednictwem klubu i FPL.
Zarząd FPL