UPOMNIENIE

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Kotów DREAM  CAT’S  CLUB

Zarząd FPL udziela upomnienia Zarządowi Stowarzyszenia Miłośników Kotów – DCC za nieprzestrzeganie Statutu FPL (Paragraf 5 punkt 2.b i 2.d) i nawołuje do poprawnych relacji między Członkami Federacji "Felis Polonia".
Decyzję o udzieleniu upomnienia Zarząd FPL podjął po rozpatrzeniu skarg, jakie wpłynęły na Zarząd DCC od kilku Członków FPL "Felis Polonia".