Komisja ogłosiła wyniki konkursu TOP STEWARD 2006

Do konkurencji TOP STEWARD 2006 zgłosiło się 8 stewardów i wszyscy zostali zakwalifikowani do udziału w konkursie.

Ilość wystaw punkty

Miejsce Imię i nazwisko Ilość wystaw Punkty
1 Anna Wilczek 18 72
2 Anna Rosiak
Patryk Koc
12
12
47
47
3 Marta Ziemiańska 6 23
4 Arkadiusz Stankiewicz 6 21
5 Paweł Zieliński 4 15
6 Daria Łukasik 3 11
7 Michał Srebrzyński 3 10

Do konkurencji TOP STEWARD MALUTKI 2006 zgłosił się 1 steward i został zakwalifikowany do udziału w konkursie.

Miejsce Imię i nazwisko Ilość wystaw Punkty
1 Katarzyna Rożek 19 64

Wymienieni stewardzi brali udział w 99 wystawach.
Do rywalizacji są brane punkty tylko z wystaw uzyskanych na wystawach Felis Polonii, ale wymienieni stewardzi uczestniczyli w wystawach organizowanych w: Francji, Danii, Finlandii, Słowacji. Czechach i Austrii.

Bardzo dziękuje za udział w konkursie i zapraszam na oficjalne ogłoszenie wyników na wystawie w Łodzi.

Marzena Włodarska