Informacje Biura Rodowodowego

W celu usprawnienia współpracy, zwracamy sie do Zarządów Klubów z prośbą:

  1. Do wniosku nostryfikacji prosimy załączyć oryginał nostryfikowanego rodowodu.
  2. Wnioski o przyznanie przydomka hodowlanego prosimy wysyłać na adres biura FPL w Łodzi.
  3. Do dokumentu miotu prosimy dołączać kopie rodowodów rodziców.