Zalecenia związane z wirusem ptasiej grypy

Federation Internationale Feline – FIFe
Do członków, urzędników i członków FIFe
Dotyczy: zaleceń związanych z tzw. "wirusem ptasiej grypy" (H5N1)

Wprowadzenie:
W pierwszym tygodniu marca wirus ptasiej grypy, H5N1, został wykryty u kota domowego, którego znaleziono na niemieckiej wyspie Rugii. Licząc od połowy lutego na wyspie umarło ponad 100 dzikich ptaków, testy wykazały obecność wirusa H5N1 w ciałach wielu z nich.

W przeciwieństwie do ptactwa dzikiego i domowego nie ma dowodów, że organizm kota domowego jest środowiskiem wirusa. Dostępne informacje wskazują, że zainfekowanie kotów wirusem H5N1 ma miejsce w powiązaniu z zachorowaniami na ptasią grypę wśród ptaków dzikich lub domowych. Badania eksperymentalne potwierdzają, że koty domowe mogą zarażać się wirusem H5N1 oraz przenosić tego wirusa na innych przedstawicieli gatunku. U badanych kotów choroba rozwijała się po wszczepieniu wyizolowanego wirusa odpowiedzialnego za śmierć człowieka oraz po podaniu kotom surowego mięsa zainfekowanego kurczaka.
Doniesieniom dotyczącym najnowszych przypadków zachorowań na wirusa H5N1 wśród ptactwa towarzyszą niepotwierdzone informacje o pojedynczych przypadkach zachorowań wśród kotów. We wszystkich tych przypadkach jako najbardziej prawdopodobne źródło choroby jest wskazywane surowe mięso pochodzące z chorych ptaków.

Rada 1
Koty należy trzymać w domu w promieniu 3 km od miejsca, w którym znaleziono dzikie ptactwo zarażone wirusem H5N1, aby uniknąć wszelkiego kontaktu między zwierzętami. W przypadku kontaktu między kotami a zarażonymi dzikimi ptakami lub jeśli koty wykazują kliniczne objawy grypy (gorączka, ogólne złe samopoczucie, duszności, zapalenie spojówek, widoczna trzecia powieka lub ewentualna biegunka) koty należy poddać kwarantannie i dalszym badaniom.

Rada 2
W okolicach, w których stwierdzono występowanie wirusa H5N1 u ptactwa domowego, należy trzymać koty w domu, aby uniknąć kontaktu między zwierzętami. W przypadku kontaktu między kotami a zarażonymi ptakami domowymi lub jeśli koty wykazują kliniczne objawy grypy koty należy poddać kwarantannie i dalszym badaniom.

Wnioski
Brak obecnie dowodów, by koty domowe odgrywały jakąkolwiek rolę w przenoszeniu wirusów H5N1. Do dnia dzisiejszego żaden przypadek zachorowania u ludzi nie łączy się z zachorowaniem u kotów. Brak informacji o epidemii ptasiej grypy wśród kotów domowych. Ryzyko zarażenia kota domowego wirusem H5N1 jest bardzo ograniczone, tym niemniej nie można go lekceważyć.

Nie należy karmić kotów surowym mięsem drobiowym lub pochodzącym z dzikiego ptactwa.

Haga, 2 marca 2006-03-02
Trudy Wessel van Putten – Sekretarz komisji ds. zdrowia