Nadzwyczajne Walne Zebranie Federacji

Polska Federacja Felinologiczna FELIS POLONIA uprzejmie zawiadamia, że Zarząd zobowiązany został do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Federacji w trybie § 19. Statutu PFF Felis Polonia.

W związku z tym zgodnie z Uchwaą nr 10/2006 z dnia 9. lutego 2006 zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zebranie Federacji w dniu 11.03.2006 o godzinie 11.00 w pierwszym � i 11.30 w drugim terminie. Zebranie odbędzie się w Poznaniu w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii przy ul. Grunwaldzkiej 250.

Do udziału w zebraniu uprawnieni są Delegaci Członków Federacji zgodnie z § 16. Statutu PFF Felis Polonia, według stanu na dzień 31.12.2005.