Biuro Felis Polonia przypomina

Biuro Felis Polonia uprzejmie przypomina Zarządom klubów członkowskich o przesłaniu oficjanych adresów e-mailowych na które ma być kierowana oficjana korespondencja.

Jednocześnie przypominamy o konieczności dostarczenia aktualnych list członków należących do klubów zestawionych na dzień 31.12.2005. W przypadku braku tych list do 5 lutego 2006 kluby które ich nie przesłały nie będą zaproszone na Walne Zebranie FPL.

Zarząd FPL przypomina także o obowiązku uiszczenia opłat zgodnie z wystawionymi rachunkami na rzecz PFF Felis Polonia.

Justyna Sola-Stańczyk – sekretarz generalny FPL