Nostryfikacje rodowodów

Zarząd Felis Polonia informuje, że nie pobiera opłat za nostryfikacje rodowodow wydanych przez SHKRP po 14 maja 2005 roku podpisane przez Ireneusza Pruchniaka lub Agnieszkę Łodzińską.

2. Nostryfikacji według stawek klubowych dla organizacji spoza FIFe podlegać będą inne rodowody SHKRP wydane po 14.05.2005. Do ceny nostryfikacji doliczyć należy kwotę za przepisanie rodowodu według stawek klubowych.

3. Rodowody wydane przez organizacje: Polskie Koty Rasowe, Stowarzyszenie Koty Rasowe i Klub Kota Rasowego Wrocław, oraz wszystkie inne sygnowane znakiem Polskie Księgi Rodowodowe Kotów nie będą honorowane i nostryfikowane. Koty legitymujące się takimi rodowodami nie mogą być przyjmowane i wystawiane na wystawach FIFe organizowanych przez członków FPL. Dopuszcza się rejestrację tych kotów w klubach członkowskich FPL jedynie jako koty domowe. Uzyskanie wpisu do Eksperymentalnej Księgi Rodowodowej FPL dla tych kotów jest możliwe wg przepisów FIFe dotyczących nowicjatu.