Felis Polonia juz pod patronatem FIFe

Wiadomość bardzo ważna dla wszystkich miłośników kotów w Polsce.

Zarząd FIFe w dniu 18 lipca 2005
podjął decyzję o objęciu patronatem
Polskiej Federacji Felinologicznej – "Felis Polonia"
.

Polska Federacja Felinologiczna – "Felis Polonia" powstała na skutek wykluczenie SHKRP ze struktur FIFe w maju 2005. Przystępować do niej mogą wszystkie kluby i stowarzyszenie felinologiczne zarejestrowane i posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Polsce.

Do momentu pełnego członkostwa w FIFe "Felis Polonia" będzie znajdować się pod patronatem FIFe, a jej bezpośrednim patronem będzie szwedzki członek FIFe – SVERAK. Od momentu objęcia patronatu FIFe nad "Felis Polonia" nasza Federacja ma prawo wydawać rodowody z logo FIFe, które uznawane są przez wszystkie organizacje felinologiczne na całym świecie, a także organizować wystawy pod patronatem FIFe. Zasadniczą różnica jaka dzieli organizację będącą pod patronatem FIFe od organizacji będącej członkiem FIFe jest to, iż będąc jedynie pod patronatem FIFe nie można przedstawiać propozycji na Generalne Zebranie FIFe ani brać czynnego w nim udziału. Mamy nadzieję, że Polska zostanie na powrót przyjęta na pełnoprawnego członka FIFe bez okresu patronackiego już w maju 2006!

Na dzień dzisiejszy funkcjonuje Tymczasowy Zarząd Polskiej Federacji Felinologicznej "Felis Polonia".

Nowy Zarząd FPL zostanie wybrany na Generalnym Zebraniu FPL, na którym podjęte zostaną wszelkie uchwały dotyczące Federacji. Termin GZ FPL podany zostanie do wiadomości zainteresowanych.

W dniu dzisiejszym do Federacji FPL należą:

Stowarzyszenie Miłośników Kotów – "Cat Club – Łódź" – CCL www.CatClub-Lodz.pl
Stowarzyszenie Miłośników Kotów – Cat Club – WROCŁAW
Stowarzyszenie Miłośników Kotów – "Club 4 Cat" Olsztyn

Serdecznie zapraszamy nowe Stowarzyszenia
i Kluby Felinologiczne do współpracy!

www.felispolonia.eu