Postanowienia komitetu założycielskiego Felis Polonia

Przedstawiciele FIFe na Polskę prowadza pertraktacje z Zarządem FIFe o patronacie nad nowo powstającą federacja FPL. Patronat w momencie przyznania pozwoli na posługiwanie się logo FIFe na rodowodach i wystawach.

  1. Wystawy organizowane przez kluby należące do FPL będą posiadały patronat FIFe, a wszystkie tytuły i certyfikaty na nich zdobyte będą ważne w FIFe.
  2. Wszystkie przydomki hodowlane FIFe zachowują swą ważność.
  3. Członkowie zarejestrowani w klubach zrzeszonych w FPL będą mogli ubiegać się o przydomki hodowlane FIFe.
  4. Kluby zrzeszone w FPL będą mogły rejestrować tytuły kotów i ubiegać się do FPL o wystawianie stosownych dyplomów.

W FPL obowiązują wszystkie przepisy FIFe bez dodatkowych restrykcji.

  1. FPL nie wymaga obecnie licencji hodowlanych zdobywanych na wystawach.
  2. Do momentu wystawiania rodowodów kluby zrzeszone w FPL mogą wystawiać karty rejestracyjne kociąt.
  3. O przeglądach miotów decydują kluby.

Ogłaszamy konkurs na: logo, projekt rodowodu, projekty dyplomów i dokumentów. Prosimy o przesyłanie propozycji do dnia 15.08.2005 – info@felispolonia.eu

Ceny zostaną ustalone na najbliższym Walnym Zebraniu Klubów FPL, którego termin zostanie przekazany do wiadomości najszybciej jak to będzie możliwe.

Z poważaniem – przedstawiciele FIFe na Polskę:
Marek Dębski i Ireneusz Pruchniak.