Władze

Zarząd

Prezes: Sebastian Pruchniak
Sekretarz Generalny: Małgorzata Pruś
V-ce prezes d/s hodowlanych: Irena Nalewaj
V-ce prezes d/s organizacyjnych: Krzysztof Czyżkowski
Skarbnik: Rafał Lewandowski

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Ewa Malik
Członek: Sławomir Wilczyński
Członek: Magdalena Juścińska

Komisja Dyscyplinarna FPL

Przewodniczący Komisji: Robert Nowak

członkowie:
Edyta Grajkowska
Paweł Filewski
Anna Urbańczyk
Marcin Mańk

 

Zebrania Zarządu FPL